Ortopædkirurgi

Ortopædkirurgi er det lægelige speciale, der omhandler den kirurgiske og ikke-kirurgiske behandling af skader samt medfødte lidelser i arme, ryg og ben – også kaldet bevægeapparatet.

Arbejdsskader, nedslidning og ulykker rammer ofte bevægeapparatet, og du kan i den forbindelse have brug for at få en ortopædkirurgisk speciallægeerklæring.

Ortopædkirurgisk speciallægeerklæring

En ortopædkirurgisk speciallægeerklæring er en rapport om en tilstand i bevægeapparatet – f.eks. om funktionen af en skulder eller et knæ, der er blevet skadet. Speciallægeerklæringen bliver udfærdiget i forbindelse med f.eks. arbejdsskader, forsikringsskader, patientforsikring, retssager eller sager ved sociale institutioner vedrørende f.eks. revalidering, fleksjob eller pension.

Læs mere om speciallægeerklæringer her

Læs mere om arbejdsskader her

Arbejdsmandserfaring

Arbejdsdreng på planteskole

Arbejdsmand med vejarbejde i Colas

Arbejdsmand ved kassevasken i bryggeriet Wiibroe, skiftehold

Arbejdsmand på Helsingør Skibsværft på nybygning, skoleskib til Cuba

Sportserfaring

Orienteringsløb i Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Kom på landsholdet og har flere top 3 placeringer ved danske mesterskaber. Løber stadig 15 km en gang om ugen, dyrker sejlsport og flugtskydning.

Lægelig erfaring

Uddannet læge, sommer 1983

Aftjent værnepligt som læge i søværnet, efterfølgende flere togter i Nordatlanten og vagter som helikopterlæge i redningshelikopter

Arbejdet på Sjællandske og Københavnske Hospitaler, bl.a. Rigshospitalet i 10 år med vagter på Traumecenteret, samt arbejdet med børneortopædi og rygkirurgi

Speciallæge i ortopædkirurgi, 1996

Overlæge med særligt ansvar, 2008 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hillerød

Flere kurser inden for idrætsmedicin, forsikringsmedicin, kommunikation, ledelse mv.

Jeg har igennem tiden skrevet adskillige speciallægeerklæringer for borgere med udfordringer inden for det ortopædkirurgiske område i forbindelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsskadestyrelsen), forsikringsselskaber, Patienterstatningen, kommuner og advokater.

Videnskabelig erfaring

Jeg har gennem årene skrevet 27 videnskabelige artikler – er førsteforfatter på de 20, og 20 er publiceret i internationale tidsskrifter. Jeg har derudover holdt flere videnskabelige foredrag i ind- og udland.

Forskningsfeltet er primært ortopædkirurgisk og særligt inden for skader på arme, ryg, ben og vedrørende ledbrusk.

Kontakt

Go to next/previous page

Hans Henrik Strange-Vognsen,

Speciallæge i Ortopædkirurgi,

Overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Hillerød


  • 2071 0703
  • Dr.strange@dadlnet.dk